X
تبلیغات
رایتل
30 خرداد 1389
۱۰۲

کشور پیشرفته جایی است که بعد از دوستی سکس می کنند ولی سعی می کنند عشق بوجود نیاید.

جهان سوم جایی است که بعد از دوستی عشق بوجود می آورند که سعی کنند سکس کنند!