X
تبلیغات
رایتل
15 شهریور 1389
211 #اینجا ایران است(4)

اگر با دوست دخترتان قرار است بیرون بروید، بهتر است جایی بروید که هیچ مزاحمی ازتان نپرسد چه نسبتی با هم دارید.

خانه ی خالی بهترین گزینه است!

اینجا ایران است.