X
تبلیغات
رایتل
29 بهمن 1389
فراماسونری در گودر

شما  همین عبارت  people liked this +100 را ببینید. چرا مثلا تا عدد صد را نشان می دهد؟

چون 1 از اعداد شیطانی است و 0 هم یکی از همان اعداد شیطانی است.

100 سه رقم دارد که 3 هم یک  عدد مقدس شیطانی است.

علاوه بر این اعداد شیطانی، + هم در کنارش آمده. (یکی دیگر از علامات شیطانی)

اصولا در جریان فراماسیون 100 خودش عدد شیطانی است زیرا یک چیز صاف در کنار دو سوراخ قرار گرفته و + هم که آمده دیگر خود شیطان می شود!


آیا به نظر شما تمام اینها اتفاقی است؟!

----------------------------

عطف به این