3 تیر 1393
اسرار طبیعت

چرا دانشمندا هنوز نیومدن رو این قضیه تحقیق کنن که از مگسا به جا ساعت کوکی استفاده کنن؟ یعنی یه مگس نابالغ و غیرحرفه‌ای می‌تونه جای سه تا گوشی که آلارم یکی رو 7، یکی دیگه رو 7:05 و یکی دیگه رو 7:10 دقیقه کوک شده بهتر آدمو بیدار کنه و حتی باعث ورزش صبحگاهی هم بشه.

البته همزمان دانشمندا باید رو این نظریه که (خدا از روی شوخی مگس‌ها رو خلق کرد) هم تحقیق کنن.