X
تبلیغات
زولا
27 مرداد 1393
بیا با ما

روزگار بدی شده

من بدم    دنیا بد است

امروز بد، فردا بد است

سوم شخص    حاضر و غایبش هم بد است

اما بدترین چیز در این دنیای بد این است که

تو هنوز خوبیآرام آزارم می‌دهد...