14 شهریور 1393
تموم نشو لطفا

چرا بعضی خوابای لعنتی انقدر زود تموم می‌شن. انگار فقط اومدن که بگن (ببین، می‌تونی انقدر خوشبخت، شاد و پر از حس خوب باشی. زندگیت لذت بخش باشه. ولی نیست. حالا تورو با این زندگی گندت تنها میزارم. بیدار شو )-: