25 بهمن 1393
هنوز خوابم میاد...

همه تنبلای عالم کاراشونو می‌ندازن هفته بعد، ماه بعد، سال بعد، من یه سری کارامو گذاشتم واسه زندگی بعدیم.