15 فروردین 1394
وجدان...

هر کجا که هستید

آن مکان مجهز به دوربین مدار بسته است


با احترام؛ خدا