22 فروردین 1394
فرصت طلب

لعنت به ثانیه‌هایی که باعث می‌شن تصمیم اشتباه بگیرم. لعنت به ثانیه‌هایی که فقط یک لحظه‌ان اما ثانیه‌های زیادی رو در حسرت خودشون می سوزونن. این ثانیه‌ها فرزند ناخلف زمان هستن.

مشکلم اینه که فکر می‌کنم همه آدمایی که باهاشون برخورد می‌کنم مثل خودم باملاحظه هستن.

تقصیر خودمه, بعضی وقتها زیادی محترمم.