31 فروردین 1394
عادت

حتی اگه مطمئن باشم فردا آخرین روز زندگیمه


باز هم قبل خواب مسواک می‌زنم...