10 شهریور 1395
دور باطل

آب میخورم شاشم میگیره, می شاشم تشنم میشه

گرفتار شدم به خدا. خط تولید کوکاکولا هم انقدر فعال نیست :(