15 مرداد 1396
احساس میکنم دارم دم درمیارم
مدام انتهای ستون فقراتم میخاره. دارم یه سری کارای مرموزانه هم میکنم تو زندگیم. خجالت آوره!