فرصتی که همیشه دنبالش بودم
همیشه دنبال یک جایگاهی بودم که بتونم یک ساختار منسجم و قوی با حضور شخصیت های جوون و کارآمد برای خودم درست کنم, اتفاقی که نشد تو حزب انجامش بدم

حالا وقتشه به عنوان رئیس یک ستاد تو استان با سرعت تمام به سمت چیزی که میخوام بدوم. راه نرم, بدوم

هرچند که فرصت اندک و محدوده, ولی همه ابزارها وجود داره که عُرضه خودمو نشون بدم, اینکه چقدر توان و قدرت دارم

من برنده ام, مطمئنم, چون فقط دنبال چیزی ام که میخوام, و قاعدتا باید بهش برم...  لینک