X
تبلیغات
رایتل
1 شهریور 1390
زندگی شاید همین باشد...

زندگی در ایران به‌طور متوسط روزانه 1000 تا بلا دارد. با صدقه فقط 70 تایش دفع می‌شود. هر روز آن 930تای دیگر هستند که جمع می‌شوند و کونمان را پاره می‌کنند.